Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Modern synthetic methods
Tác giả: Beat Ernst
Từ khóa/ Chủ đề: Axit nucleic
Hệ thống
Hoá học
Sinh học
Tóm tắt: Reaction at surfaces. Opportunities and pitfalls for the organic chemist. The biology of the trypanosome cell surface. Glycosylation methods in oligosaccharide synthesis/ Nucleic acid analogues. Synthesis and properties. Controlling chemical reactivity and selectivity with catalytic antibodies
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 453 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: