Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: 3000 solved problems in physics
Tác giả: Ph.D. Alvin Halpern
Từ khóa/ Chủ đề: giải thưởng vật lý
Vật lý
Tóm tắt: Equilibrium of concerrunt force kinematics in one dimension. Motion in a plane I, II. Work and energy. Power and simple machines. Impulse and momentum. Statics of regid bodies
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1988
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 750 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: