Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: William Embleton
Tác giả: Reed's mathematics for engineers
Từ khóa/ Chủ đề: Toán học
Toán học ứng dụng
Tóm tắt: Arithmetic, algebra,simple equations. Simultaneous lineer equrions. Quadratic and cubic equations. Graphs, trgonometry and geometry. Solution of triangles. Mensuration of areas. Mensuration of volumes and masses. Differention callulus. Integral callulus...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 495 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: