Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: An introduction to human factors engineering
Tác giả: Christopher D. Wickens
Từ khóa/ Chủ đề: Phòng chữa bệnh
Sức khoẻ
Y học
Tóm tắt: Introduction to human factors, research methods, design and evaluations methods, system, engineering anthropometry and work-space design, biomechanics of work, stress and workload
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 636 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: