Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
Tác giả: Đào Ngọc Thành
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Hải phòng
Hiệu quả tài chính
Tài chính
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 87 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 26/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: