Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
Tác giả: Khương Thị Hiền Oanh
Từ khóa/ Chủ đề: Sử dụng vốn
Tổng công ty xây dựng đường thủy
Vốn
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Phạm Văn Cương
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 74 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Phạm Văn Cương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: