Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Quang Quí
Từ khóa/ Chủ đề: Hải phòng
Quản lý nhà nước
Vận tải biển
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 80 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: