Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường bộ Hải Phòng
Tác giả: Vũ Huy Dương
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty đường bộ Hải Phòng
Sản xuất kinh doanh
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 83 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 28/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: