Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bài giảng môn điện tử số
Tác giả: Trần Thúy Hà
Từ khóa/ Chủ đề: Điện tử số
Bộ nhớ bán dẫn
Mạch phát xung
Bài giảng hệ đếm
Tóm tắt: Giúp sinh viên nắm được phương pháp phân tích cũng như thiết kế, chế tạo một hệ thống số. Giúp sinh viên nắm được thế nào là phần cứng, phần mềm, mối liên hệ giữa phần cứng, phần mềm. Là cơ sở để sinh viên học tiếp hệ thống số, vi xử lý.
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6
Số trang: 272 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/05/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: