Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
Từ khóa/ Chủ đề: Kỷ yếu
Hội thảo
Đổi mới giáo dục
Tóm tắt: Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh đã phối hợp với Khoa Thông tin - Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam” tại Trường Đại học Vinh. Hơn 200 nhà quản lý, nhà khoa học tham dự là đại biểu đến từ 80 cơ quan, đơn vị, trường đại học trên địa bàn cả nước.
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 370 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: