Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam
Từ khóa/ Chủ đề: Hội thảo quốc tế
Giáo dục đại học
Giáo dục mở
Tóm tắt: Các học giả, nhà khoa học trình bày báo cáo khảo sát cũng như đề xuất một số chính sách và tổ chức thực hiện việc phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam.
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 249 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: