Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel 2007: Advanced. Part 2
Tác giả: Stephen Moffat
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2007
Tóm tắt: Introduction to Charting.One of the most impressive aspects of Excel is its charting ability. There are endless variations available, allowing you to produce a chart, edit and format it, include notes, arrows, titles and various other extras as desired. This manual will look at many of the issues involved in producing and formatting Excel charts.
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 100 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.