Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Word 2003: Advanced
Tác giả: Stephen Moffat
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Tóm tắt: Microsoft Word 2003
Nhà xuất bản: The Mouse Traning Company & Ventus
Người biên mục: Word 2003 is a powerful word processing application that allows users to produce typed documents. These can range from simple letters through to fax cover sheets; reference manuals and sophisticated reports incorporating numbered headings, figures and graphics.
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 168 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.