Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Word 2007: Advanced. Part 1
Tác giả: Stephen Moffat
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Word 2007
Tóm tắt: Word 2007 is a powerful word processing application that allows users to produce typed documents. These can range from simple letters through to fax cover sheets, reference manuals and sophisticated reports incorporating numbered headings, figures and graphics.
Nhà xuất bản: The Mouse Training Company & Ventus
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 111 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.