Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020
Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Chiến lược Marketing
Công ty dầu khí Đài Hải
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Thực trạng công tác kinh doanh giai đoạn 2010-2014 tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải. Xây dựng một số giải pháp thực hiện chiến lược marketing sản phẩm DHP GAS tại thị trường miền Bắc Việt nam giai đoạn 2015-2020.
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 77 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: