Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
Tác giả: Vũ Văn Hợi
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Hải Phòng
Đấu thầu xây lắp
Tóm tắt: Cơ sở lý luận chung về đấu thầu và tổ chứ đấu thầu. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần cảng Hải Phòng.Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: $aLuận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 77 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: