Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng
Tác giả: Khoa Kim Trọng
Từ khóa/ Chủ đề: Ban quản lý dự án
Công tác quản lý
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban quản lý
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 73 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: