Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An thành phố Hải phòng
Tác giả: Trần Thị Thúy Nga
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Quận Kiến An
Quản lý
Quản lý tài chính
Tài chính
Tóm tắt: Lý luận chung về hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công. Thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại quận Kiến An-Thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: