Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng
Tác giả: Phạm Đức Cường
Từ khóa/ Chủ đề: Chất lượng tín dụng
Hải Phòng
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Tín dụng
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt nam-Chi nhánh Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: