Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2 của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại
Tác giả: Nguyễn Huy Thiêm
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty đầu tư và xây lắp thương mại
Dự án khu đô thị
Đường Hồ Sen
Đường Lạch Tray
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2. Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 74 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: