Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại
Tác giả: Hồ Thị Hương Trà
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty dịch vụ vận tải và thương mại
Sản xuất kinh doanh
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 100 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: