Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Nhật Tân
Từ khóa/ Chủ đề: Doanh nghiệp tư nhân
Hải Phòng
Quản lý nhà nước
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân. Thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 69 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: