Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng
Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Hải Phòng
Tổ chức lao động tiền lương
Xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ
Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức lao động tiền lương trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ-Cảng Hải Phòng. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ-Cảng Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Năm bảo vệ: 2016
Số trang: 82 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: