Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trung tâm phát thanh-truyền hình Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Anh Tú
Từ khóa/ Chủ đề: Công tác quản lý
Dự án xây dựng
Hải Phòng
Trung tâm phát thanh-truyền hình
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 96 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: