Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Quang Hiếu
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Quản lý nhà nước
Vận tải khách bằng taxi
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 95 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: