Khoa Cơ bản - Tài liệu

 

Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03590-91 - Nonlinear systems
      SDH/LT 03590-91 - Nonlinear systems

Tác giả: Hassan K. Khalil
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Students of Physics - Vol. 2
      English for Students of Physics - Vol. 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Students of Physics - Vol. 1
      English for Students of Physics - Vol. 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 731.81 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of thermodynamics
      Fundamentals of thermodynamics

Tác giả: Richard E. Sonntag
Gordon J. Vanwylen
Clause Borynakke
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Laboratory experiments in college physics
      Laboratory experiments in college physics

Tác giả: Cicero H. Bernard
Chirold D. Epp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
General, organic, and biochemistry
      General, organic, and biochemistry

Tác giả: Katherine J. Denniston
Robert L. Caret
Joseph J. Topping
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 67.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in chemical physics.Vol. 116
      Advances in chemical physics.Vol. 116

Tác giả: I. Prigogine
Stuart A. Rice
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Study guide general chemistry principle and structure
      Study guide general chemistry principle and structure

Tác giả: James E. Brady
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How to find chemical information a guide for practicing chemists, educators and students
      How to find chemical information a guide for practicing chemists, educators and students

Tác giả: Robert E. Maizell
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 579.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theory and experiment heading for new physics
      Theory and experiment heading for new physics

Tác giả: Antonino Zichichi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
      Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems

Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to physical science
      An introduction to physical science

Tác giả: Walter Pank
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 868.99 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modern synthetic methods
      Modern synthetic methods

Tác giả: Beat Ernst
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
William Embleton
      William Embleton

Tác giả: Reed's mathematics for engineers
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.50 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
3000 solved problems in physics
      3000 solved problems in physics

Tác giả: Ph.D. Alvin Halpern
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 33.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamental and applied aspelts of modern Physics
      Fundamental and applied aspelts of modern Physics

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A first cource in mathematical modeling
      A first cource in mathematical modeling

Tác giả: Frank R. Giordano
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: