Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Stable adaptive control and estimation for nonlinear systems
Tác giả: Jeffrey T. Spooner
Từ khóa/ Chủ đề: Mô phỏng
Thuật toán
Toán học ứng dụng
Tóm tắt: Mathematical foundations. Neural networks and fuzzy systems. Optimization for training approximators. Fuction approximation. Control of nonlinear systems. Derect adaptive control. Implementations and comporative studies. Ouput-feedback control. Adapticve output feedback control. Discrete-time systems
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 539 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: