Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 1
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Máy tàu thuỷ
Nghiệp vụ hàng hải
Vận hành máy tàu
Tóm tắt: The model course may be used by any training institution and the Organization is prepared to assist developing countries in implementing and course when requiste financing is available: Course framework, course outline and timetable, detailed teaching syllabus.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 2002 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.