Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hull structural surveys.Vol. 2
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Cấu tạo tàu
Đóng tàu
Thân tàu
Thiết kế tàu
Vỏ tàu
Tóm tắt: Applicable and superimposed on these procedurs are construction rules, material requirements, detailed welding rules for assembly and special components, and the general workmanship performance, as daid down in the relevant publications of the soceity concerned: Newbuilding supervision, condition assessent.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 476 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.