Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Survey of life saving appliances and arrangements
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Bố trí trên tàu
Thiết bị dân dụng
Trang thiết bị tàu
Tóm tắt: Course frame work, course outline and timetable, detailed teaching syllabus, Instructor manual, evaluation.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 184 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.