Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: How to find chemical information a guide for practicing chemists, educators and students
Tác giả: Robert E. Maizell
Từ khóa/ Chủ đề: Hoá học
Tóm tắt: Information flow and communication patterns in chemistry. Keeping upto date. Current awareness programs. How to get access to articles, patents, translations, specifications and other document quickly and efficiently. Chemical abstracts service: History and developement. Essentials of chemical abstracts use. Select other abstracting and indexing services of interest to chemist
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 505 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: