Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long-chi nhánh BIDV Lạch Tray-Hải Phòng đến năm 2025
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
Từ khóa/ Chủ đề: BIDV Lạch Tray
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Hải Phòng
Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 99 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: