Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 00690 - ISPS: International ship and port facility security code and solas atmendments 2002
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn Hàng hải
Quy tắc tránh va
Tóm tắt: Mandatory requirements regavding the provisions of chapter XI-2 of the annex to the international convention for the safety of life at sea 1974, as amended. Guidance regarding the provision op chapter XI-2 of the annex to the international convention for the safety of life at sea, 1974 as amended and part a of this code.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 141 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.