Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Engine Room Simulator Operation Manual (for the instructor)
Tác giả: Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.
Từ khóa/ Chủ đề: Diesel engine combustion
Động cơ đốt trong
Động cơ Diesel
Tóm tắt: Hướng dẫn thao tác mô phỏng phòng máy
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 43 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/05/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: