Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 00219, PD/VT 02628 - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí
Tác giả: Tô Xuân Giáp
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ khí
Sửa chữa
Kỹ thuật cơ khí
Tóm tắt: Nêu nên những tài liệu hướng dẫn cụ thể các số liệu kỹ thuật cần thiết trong quá trình sửa chữa các máy và thiết bị cơ khí
Nhà xuất bản: Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1991
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 302tr.
DEMO TRUONG TIN: 621.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: