Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy.Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Ninh Đức Tốn
Lê Văn Tiến
Từ khóa/ Chủ đề: Cắt kim loại
Chế tạo máy
Dao cắt kim loại
Dụng cụ cắt
Khoa Cơ khí
Tóm tắt: Thiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên công nghệ và các nguyên công trong chế tạo máy. Phương pháp chọn phôi và xác định lượng dư gia công. các lại dụng cụ cắt, dao tiện, bào, mũi khoan, khoét. doa, chuốt, dao phay
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 435 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: