Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sensors handbook
Tác giả: Sabrie Soloman
Từ khóa/ Chủ đề: Sổ tay cảm biến
Tóm tắt: Fiber optic in sensors and control systems. Networking of sensors and control systems in manufacturing. The role of sensors and control technology in computer-integrated manufacturing. Advanced sensor technology in precision manufacturing applications. Industrial sensors and control. Sensors in flexible manufacuring systems. An online production analytical sensor develped for pharmaceutical, Food, Petroleum, agricuture, beef, pork and poultre industries and microsystem technologies
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1470 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: