Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Truyền động máy xây dựng và xếp dỡ
Tác giả: Vũ Thanh Bình
Nguyễn Đăng Điệm
Từ khóa/ Chủ đề: Máy xây dựng
Máy xếp dỡ
Tóm tắt: Các đặc điểm, cấu tạo hoạt động và nguyên tắc tính toán thiết kế các hệ thống truyền động thường được dùng trong các máy xây dựng và xếp dỡ
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 283 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: