Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD - CAM - CNC
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ kim loại
Gia công
Vật liệu kim loại
Tóm tắt: Phân xưởng cơ khí, an toàn lao động và tổ chức sản xuất thiết kế bản vẽ kỹ thuật và tự động hoá thiết kế khi sử dụng Autoacd. Những khái niệm cơ bản vẽ vật liệu và những phương pháp xử lý nhiệt kim loại và hợp kim: phương pháp công nghệ gia công cơ khí, xử lí nhiệt kim loại và hợp kim bằng biện pháp công nghệ khác nhau. Khái niệm về tự động hoá và điều khiển theo chương trình công nghệ CAD/CAM/CNC
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 298 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: