Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
Tác giả: Mai Khắc Thành
Từ khóa/ Chủ đề: Doanh nghiệp vận tải biển
Đội ngũ quản lý vận tải
Giải pháp phát triển
Tóm tắt: Tổng quan đề tài nghiên cứu và những vấn đề khoa học về công tác phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển. Thực trạng phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp.
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Vũ Thế Bình
Năm bảo vệ: 2011
Số trang: 183 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Sơn, TS. Vũ Thế Bình
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 08/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: