Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nguyên liệu cho động cơ diesel
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ diesel
Nhiên liệu
Dầu thực vật
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nguyên liệu cho động cơ diesel. Phương pháp sử dụng dầu dừa nguyên chất cho động cơ D243
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Khai thác, bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lương Công Nhớ, PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 164 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lương Công Nhớ, PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: