Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam
Tác giả: Lê Phúc Hoà
Từ khóa/ Chủ đề: Logistics
Logistics container
Mô hình tổng quan
Tóm tắt: Tổng quan và cơ sở lý luận về Logistics. Thực trạng Logistics container tại các công ty vận tải container đường biển Việt Nam và một số hãng tàu nước ngoài. Xây dựng mô hình tổng quan về logistics container tại công ty vận tải container đường biển
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn
Năm bảo vệ: 2008
Số trang: 174 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: TSKH. Phan Văn Nhiệm, TS. Lý Bách Chấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/08/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: