Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu mô phỏng tải chế tạo bằng thử bộ điều tốc động cơ diesel
Tác giả: Phan Văn Quân
Từ khóa/ Chủ đề: Băng thử bộ điều tốc
Bộ điều tốc
Động cơ diesel
Tóm tắt: Tổng quan về băng thử điều tốc động cơ diezel và mô phỏng tải. Cơ sở lý thuyết mô phỏng cho thiết bị dẫn động bộ điều tốc, chế độ làm việc. lựa chọn thiết bị dẫn động và mô phỏng tải cho băng thử điều tốc. Chế tạo và thử nghiệm băng thử điều tốc.
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Thiết bị năng lượng
Người hướng dẫn: Lê Viết Lượng, Phan Chỉ
Năm bảo vệ: 2004
Số trang: 102 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng
Người hướng dẫn: PGS TS. Lê Viết Lượng, PGS TS. Phan Chỉ
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/08/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: