Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu phát triển thiết bị hòa trộn liên tục hỗn hợp nhiên liệu dàu thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thủy cỡ vừa và nhỏ
Tác giả: Trần Thế Nam
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ diesel
Nhiên liệu
Dầu thực vật
Tóm tắt: Nguyên lý hòa trộn nhiên liệu động cơ. Thiết kế, chế tạo thiết bị hòa trộn liên tục dầu cọ - dầu do và đánh giá chất lượng qua mô phỏng
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Khai thác, bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Đặng Văn Uy, PGS. TS. Nguyễn Đại An
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 119 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Đặng Văn Uy, PGS. TS. Nguyễn Đại An
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: