Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Mô hình hóa và tối ưu hóa phối hợp quản lý các dự án đô thị (Trong điều kiện Việt Nam)
Tác giả: Nông Quốc Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Dự án đô thị
Mô hình hóa
Tối ưu hóa
Tóm tắt: Khái niệm tổ chức các quá trình phối hợp trong hệ thống quản lý các dự án. Mô hình hóa các quá trình phối hợp trong hệ thống quản lý dự án. Thực hiện các hàm phối hợp và hiệu quả của chúng trong hệ thống quản lý dự án
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ Kinh tế vận tải
Người hướng dẫn: O.O. Varlamov
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 162 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế vận tải
Người hướng dẫn: TS. O.O. Varlamov
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/08/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: