Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: Dynamics
Tác giả: William E. Clausen
Amos Gilat
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ học
Cơ lí thuyết
Động lực học
Tóm tắt: Kinematics of particles: Newton's second law, energy and momentum methods. System of particles, kinematics of rigid bodies. Plane motion of rigid bodies: forces and accelerations, energy and momentum methods. Kinetics of rigid bodies in three dimensions. Mechanical vibrations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 105 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: