Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Advanced engineering thermodynamics
Tác giả: Adrian Bejan
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ khí
Nhiệt động
Tóm tắt: The first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. The two laws combined: the destruction of exergy. Single-phase systems. Exergy analysis. Multiphase systems. Chemically reactive systems. Power generation. Solar power. Refrigeration. Thermodynamic optimiztion. Irreversible thermodynamics. Contructal theory of organization in nature
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 856 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: