Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Welding Practice
Tác giả: Brian D. Smith
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ khí
Hàn
Thực hành
Tóm tắt: Manual metal are welding. Metal arc gas-shielded welding. Tungsten are gas-shielded welding. Oxyacetylene welding and cutting
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 115 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: