Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Small petrol engines: operation and maintence
Tác giả: Bruce Holt
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo trì
Động cơ
Động cơ đốt trong
Hệ thống nhiên liệu
Tóm tắt: Safety. Hand tools and fasteners. Engine principles and construction. Fuel system. Ignition system. Lubbrication system. Cooling system. Exshaust system. Engine storage
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 144 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: