Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: IMDG code: International maritime dangerous goods code.Vol. 2
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Công ước quốc tế
Tóm tắt: Emergency response procedures for ships carrying dangerous goods. Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods. Recommendations on the safe use of pesticides in ships
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 457 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.